Hieronder ziet u belangrijke informatie over de Centrale Loting en Matching voor Amsterdamse VO-scholen, de belangrijkste data en het aanmeldingsformulier om uw zoon of dochter aan te melden bij het Damstede Lyceum voor het schooljaar 2018-2019.
 Bron: OSVO

 

Aanmelden bij het Damstede Lyceum

Indien Damstede Lyceum de school van eerste keuze is, dan kunt u uw kind bij ons aanmelden van maaandag 5 maart t/m vrijdag 16 maart telkens tussen 11:30 en 15:30 uur. 

Locatie voor aanmelding: Rode Kruisstraat 83 (Hoofdgebouw van het Damstede Lyceum).
 

Meenemen bij aanmelden:
  • Uitgeprint en thuis ingevuld aanmeldingsformulier met daarop uw handtekening. Mocht u geen printer hebben, dan liggen er op school exemplaren die u aldaar kunt invullen en ondertekenen.
  • Kopie paspoort van uw zoon of dochter
  • Pasfoto van uw zoon of dochter
  • Voorkeurslijst die uw zoon/dochter van de basisschool heeft ontvangen

 

Belangrijkste data

Datum 

Activiteit

Opmerkingen

ma. 5/3 t/m vrij. 16/3
 


Aanmelden
Leerlingen melden zich aan bij het Damstede Lyceum tussen 11:30 en 15:30 op de Rode Kruisstraat 83 met een zo lang mogelijke voorkeurslijst


Meenemen:
Reeds ingevuld en ondertekend     aanmeldingsformulier, kopie paspoort leerling, pasfoto, voorkeurslijst.

do. 5/4 
Bekendmaking per brief geplaatste leerlingen op het Damstede Lyceum.
 
 
vrij. 6/4 Extra voorlichting voor nog niet eerder geplaatste leerlingen


Stuur een E-mail met daarin uw telefoonnummer naar Mevr. K. de Gooijer: k.de.gooijer @ damstede.net

ma. 14/5 t/m vrij. 25/5 Heroverweging* basisschooladviezen


Basisschool past advies aan n.a.v. hogere uitslag eindtoets.

Ouders nemen contact op met VO school om te informeren naar beschikbare plaatsen op het hogere gewenste niveau op de school waar de leerling is geplaatst.

ma. 28/5 en di. 29/5

Leerlingen met bijgesteld advies melden zich aan bij nieuwe school


Aanmeldingen worden in de schooleigen administratie verwerkt.  

Er is geen centrale loting & matching. 

Bij overaanmelding wordt er geloot op de school zelf. 


do. 31/5

Plaatsing


Damstede Lyceum neemt zelf contact op met aangemelde leerlingen.

woe. 27/6


Kennismakingsmiddag voor aanstaande brugklassers

Locatie: Schoenerstraat 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Heroverweging Basisschooladvies

Als het advies van de basisschool aangepast is naar boven, dan dient de basisschool dit opgehoogde advies tot uiterlijk 25 mei in te vullen in het systeem. Alleen op deze wijze kan de VO school een leerling toelaten tot het hogere niveau. 

Als een leerling reeds aangenomen is op Damstede Lyceum, verzoeken wij u contact op te nemen met ons. Het gaat hier om leerlingen met een havo-advies dat een havo/vwo-advies is geworden of om leerlingen met een havo/vwo-advies dat een vwo-advies is geworden. Zo lang er op het hogere niveau plaats is en de basisschool het advies op tijd heeft bijgesteld in het systeem, kunnen wij uw kind zondermeer toelaten op het nieuwe gewenste niveau.
Is de vraag hoger dan het aanbod op het gewnste niveau, dan zal er geloot worden.

Indien er geen plaats is op het gewenste hogere niveau, dan kunt u uw kind aanmelden bij een andere VO-school met beschikbare plaatsen of besluiten om uw kind op het oorspronkelijke niveau te laten beginnen op het Damstede Lyceum.

 

 

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids hier en blader er digitaal doorheen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

 

Jaaragenda

 

Inlog

Ga naar boven