Het Damstede Lyceum wil een school zijn waar kwalitatief hoogwaardig havo en vwo wordt geboden. 

Missie: Talentontwikkeling, diversiteit en betrokkenheid

Wij dagen onze leerlingen uit om het beste van zichzelf te laten zien, zowel op het gebied van schoolprestaties als sociaal en emotioneel. Wij begeleiden onze leerlingen op hun weg naar een vervolgopleiding, gericht op een positieve bijdrage aan onze gevarieerde samenleving.
 

Visie

Als personeel zijn we verantwoordelijk voor de leer-en leefomgeving van de leerlingen en maken we hen medeverantwoordelijk. Daarbij functioneren wij als een inspirerend rolmodel dat zelf vakinhoudelijk, pedagogisch-didactisch en collegiaal continu in ontwikkeling is. Wij kennen onze leerlingen en willen hen vanuit hun mogelijkheden verder helpen. Daarbij stimuleren we buitenschoolse activiteiten en de ontwikkeling van vakoverstijgende projecten, vanuit maatschappelijke betrokkenheid en gerichtheid op het leven buiten de school.

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids hier en blader er digitaal doorheen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

 

Jaaragenda

 

Inlog

Ga naar boven