Het Damstede Lyceum hecht grote waarde aan goede samenwerking met ouders. In het contact tussen en school en thuis speelt de mentor een belangrijke rol.
 

Daarnaast beschouwen wij betrokkenheid van ouders met de algemene gang van zaken als een steun en stimulans voor de ontwikkeling van de school. Daarom hebben wij klankbordraden in het leven geroepen voor alle jaarlagen binnen school. Vier keer per jaar komen klankbordraden bij elkaar en stellen zaken aan de orde die zij van belang achten voor de school.
 

Er zijn drie klankbordraden: onderbouw (leerjaar 1 en 2), middenbouw (leerjaar 3 en 4) en bovenbouw (leerjaar 5 en 6). Zij komen vier keer per schooljaar bijeen en worden voorgezeten door de afdelingsleider. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over het onderwijs en de schoolorganisatie. De oudergeleding van de medezeggensschapsraad wordt op de hoogte gesteld van in de de klankbordraden besproken zaken.

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids hier en blader er digitaal doorheen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

 

Jaaragenda

Bekijk hier de complete jaaragenda.

 

Inlog

Ga naar boven