Met ingang van 25 september 2017 stappen wij over op een digitale meldwijze. U kunt dan via Magister uw kind ziek melden, waarna de ziekmelding direct zichtbaar wordt voor de school. Deze melding vervangt het huidige ‘ziekmeld-traject’, u hoeft dus niet meer te bellen de ochtend van de ziekmelding en u hoeft geen apart briefje meer in te leveren. De functionaliteit werkt ook via de App op een telefoon of tablet. Na het plaatsen van de ziekmelding wordt deze ook zichtbaar binnen de App, ter verificatie.

We hopen hiermee een professionaliseringsslag te maken en u een prettigere manier van handelen aan te reiken.

U vindt meer informatie op https://www.magister.nl/ziekmelden-door-de-ouder/
 

Nieuwe inloggegevens Magister

Mocht u niet meer beschikken over inloggegevens van Magister dan kan u een E-mail sturen naar Magisterbeheer voor het opvragen van nieuwe inloggegevens.

 

Ziek melden via Magister

Hieronder staan de stappen die u dient te volgen bij een ziekmelding:

 

Handelingen Ouder (melden via een browser):

1) Inlog in Magister 6

2) Klikken op de knop  , Afwezigheid

3) Klikken op de knop 

4) De datum selecteren, plus een opmerking plaatsen. Bij ziekteverzuim of andere vorm van overmacht altijd de aard van de aandoening of        situatie beschrijven in de melding en naam en adres van de arts die tijdens de ziekte eventueel is geraadpleegd.

 

       

5) Er kan één dag in ’t vooruit worden geselecteerd.Bij langdurige ziekte zal u opnieuw een melding moeten doen.

6)   , rechtsboven.

 

Alle informatie over verzuim leest u terug in ons verzuimprotocol.

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids hier en blader er digitaal doorheen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

 

Jaaragenda

Bekijk hier de complete jaaragenda.

 

Inlog

Ga naar boven