Wil je informatie over open dagen of over je vervolgopleiding? Lees dan alle informatie op onze eigen decaanpagina.
 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

 
Op het Damstede Lyceum begint de Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het derde leerjaar. In dat jaar moeten de leerlingen een profiel kiezen. Zij krijgen voorlichting over de vakken in de bovenbouw door de docenten in de klas en tijdens een voorlichtingscarrousel over “nieuw” te kiezen vakken zoals NLT (natuur, leven en technologie), Spaans elementair, informatica, kunst, M&O (management en organisatie) en wiskunde C en D (alleen voor vwo). Van alle vakken wordt in een boekje nog eens de inhoud van het vak in de tweede fase uitgelegd. Tijdens het wekelijkse mentoruur werken de derdeklas leerlingen in Keuzedossier. Dit is een digitale methode die de leerling helpt bij het maken van een profielkeuze.
 
In het vierde leerjaar begint de mentor na de herfstvakantie met Keuzedossier voor de tweede fase. Dit is een digitale methode om de leerling te helpen bij het maken van een studiekeuze.  De decaan gaat in elke klas een praatje houden over het bezoeken van Open Dagen en andere handige tips.
 
  • In 4 havo komen in januari/februari studenten van de Hogeschool van Amsterdam voorlichting geven over wat je kunt doen om tot een keuze te komen en hoe zij zelf tot een keuze zijn gekomen.
  • In 4 en 5 vwo worden er studenten (vaak oud-leerlingen) van verschillende universiteiten en studies uitgenodigd om voorlichting te geven over hoe zij hebben gekozen en wat hun studie inhoudt.
 
In de examenklassen krijgen de leerling aan het begin van het schooljaar van de decaan voorlichting over allerlei zaken die belangrijk zijn om voor 1 mei een studiekeuze te kunnen maken, zoals het aanvragen van een DiGiD, studiefinanciering, het bezoeken van Open Dagen, een meeloopdag aanvragen en welke studies een decentrale selectie hebben. Ook ronden zij voor de kerstvakantie Keuzedossier af.
 
De mentoren zijn voor LOB de eerstelijns personen voor het begeleiden van de leerlingen. De leerlingen hebben vanaf de derde klas elke week een lesuur LOB van hun mentor. De mentoren voeren de LOB-gesprekken met de leerlingen en verwijzen zo nodig de leerling voor een gesprek door naar de decaan.
 
Het Damstede Lyceum heeft twee decanen. De decanen zijn tweedelijns en voeden de mentoren met informatie: folders, lesstof, magazines, sites, enzovoort. De decanen zorgen ook voor een jaarprogramma om Keuzedossier zo optimaal mogelijk door te werken.
 
Decanen: 
Mevr. Klabbers  o.klabbers[a]zaam.nl en Mevr. Van Dorp  c.van.dorp[a]damstede.net
 
 

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids hier en blader er digitaal doorheen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

 

Jaaragenda

 

Inlog

Ga naar boven