De havo van het Damstede Lyceum is een gedegen 5-jarige opleiding die je uitstekend voorbereidt op een hogere beroepsopleiding (hbo).

Wij denken dat ieder mens bijzondere talenten heeft. Om die talenten te kunnen ontdekken en verder te ontwikkelen, bieden we naast de reguliere vakken in leerjaar 1, een drietal modules aan: O&O (dat is het vak dat hoort bij Technasium), Sport Extra en Kunst& Cultuur
 

Onderbouw

Na de brugklas krijg je op het Damstede Lyceum in het tweede leerjaar van de havo een degelijk fundament in een breed vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie tekenen en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kies je aan het einde van leerjaar 1 voor een talentstroom. Er is keuze uit drie talentstromen: Technasium, Kunst & Cultuur of Sport Extra. Je volgt een van deze stromen in ieder geval in leerjaar 2 en 3. Eventueel kun je deze vakken ook in de bovenbouw kiezen en er eindexamen in doen. 

 

Bovenbouw

Je hebt op de havo veel keuzemogelijkheden, vooral in het vierde en vijfde leerjaar. Dat vinden we erg belangrijk, omdat we weten dat onze leerlingen veel verschillende interesses hebben en in heel verschillende beroepen terecht komen. Je kunt daarom in de bovenbouw alle profielen kiezen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid en natuur & techniek. Damstede is al vele jaren sterk in de exacte vakken en daarom stimuleren wij graag de keuze voor één van de natuur-profielen.

Bij alle vakken geldt: we kiezen een manier van werken die past bij de havo-leerling. Dat wil zeggen: altijd een positieve benadering, duidelijke eisen en grenzen, heldere indeling van de leerstof, leren door te doen. 

En wat je na de havo gaat doen? Dat kan van alles zijn, maar we zorgen ervoor dat je daar in de bovenbouw al goed over nagedacht hebt. Bijvoorbeeld doordat je in 4 havo een soort stage gaat doen: een week Arbeidservaringsleren, waarin je kennismaakt met een beroepspraktijk waar je later misschien in verder wilt. Zo ontdek je je talenten en weet je waar je op school voor werkt.

 

 

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids hier en blader er digitaal doorheen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

 

Jaaragenda

 

Inlog

Ga naar boven